Bedrifter bør blogge for å styrke sin posisjon som eksperter innen sitt forretningsområde.

Google’s sjef om blogging
Sjefen for Google, Eric Scmidt har uttalt følgende om blogging:

«Jeg tror at blogging og begrepet personlig publisering er den neste store bølgen innen menneskelig kommunikasjon. Den forrige bølgen var webaktivitet og før det var det e-post.» Eric Schmidt sitat fritt oversatt av KP

Verdien ved å være først
Ved å være den første organisasjonen i en bransje i Norge(og Europa) som blogger vil lanseringsverdien være høy. I tillegg vil tilliten til bedriften styrkes gjennom at bedriften tør å være personlige i forhold til sin kommunikasjon.

Målet med blogging

Målet med blogging for en bedrift kan være å:

  1. Få presseomtale ved lansering
  2. Synliggjøre kompetanse og samfunnsansvar
  3. Øke trafikken til nettstedet(blogger gir ofte mye trafikk fra søkemotorer)
  4. Skape en dialog med personer bedriften ellers ikke ville nådd
  5. Stimulere kundene til å kommunisere med bedriften

Kilder: