Ikke helt ferdig innlegg

Se ferdig innlegg om notater her

 

Suksessrike mennesker noterer.

Da Mark Zuckerberg for noen år siden delte erfaringer om Facebooks suksess med et fullpakket auditorium var det kun to personer i salen som noterte. Tilfeldigvis var det de to mest suksessrike personene i rommet; John Doerr og Ron Conway.

Richard Branson er en notorisk notatskriver. Han skriver så mye at han ofte går tom for plass i notatblokken! Facebooks Sheryl Sandberg la merke til Bransons notatskriving og kommenterte notatskrivingen i en artikkel om kvinnelige ledere i New York Times.

I verdens ledende nettbutikk, Amazon.com, begynner ofte møtene med 30 minutter stillelesning. Jeff Bezos mener at skriftlige notater fremtvinger tydelighet og klarhet. Unødvendige spørsmål unngås fordi de fleste spørsmåle er besvart på forhånd.

Noen av verdens mest suksessrike personer er notoriske notatskrivere. Hvorfor noterer ikke du oftere?

Hvorfor bruke tid på å notere?

D

 

 

Hvordan notere effektivt?

 

Det finnes ikke ett riktig svar, men her er noen konkrete tips.

Tips til studenter:

Ikke skriv ned alt. Skriv ned det viktigste med dine egne ord

Se igjennom notatene samme dag

Før forelesning

Sett deg inn i temaet før dagens forelesning/møte. Gå igjennom materialet som er delt på forhånd. Skriv ned evt. spørsmål og gjør deg klar til forelesningen. Organiser notatene slik at det er enkelt å finne tilbake til senere.

I forelesningen

Ikke forsøk å skrive ned alt som sies! Det finnes ihvertfall 5 måter å skrive notater;

  1. Outline – punktlister
  2. Cornell
  3. Mapping
  4. Flow
  5. Slide.

Fokuser på det vikigste. Skriv stikkord. Det viktigste er ofte det som blir skrevet på tavler og det som blir repetert. Tid brukt på et tema er ofte en indikasjon på viktighetsgrad. Kroppsspråk, konkrete eksempler og historier kan også være viktig. Punktlister, sammendrag og spørsmål kan også være viktig å få med seg.

Etter forelesningen

dafdsaf

For et par år siden holdt Facebook-grunnlegger Mark Zuckerberg et foredrag for et fullsatt auditorium i Silicon Valley. Salen bestod primært av unge folk som ikke tok notater.

Alfred Sloan

  1. Aktiv læring

Kilder: