Du trenger ikke et stort web team for å lykkes på nett – selv i store selskaper. Du trenger dyktige og nysgjerrige folk som tar ansvar, setter egne mål, gjennomfører det de sier at de skal gjennomføre samtidig som de sprer engasjement og entusiasme.

Dette gjelder like mye om du skal bygge en ny tjeneste eller om du jobber med å skape suksess på nett i et stort selskap. Du må skape en kultur hvor det er vanlig at folk setter egne mål og utfører målene de selv har satt seg. Begynn med enkle mål, skriv dem ned, del dem og  gjennomfør. Deretter setter du nye mål. Et par mennesker som gjennomføringer hver uke gjør underverker.

Små team utretter mer

Folk som klager over mye å gjøre og stadig ber om flere folk og mer budsjetter har feil fokus. Det finnes mange eksempler på at små team team jobber raskere, gjør ting smartere, og leverer bedre resultater. Begrensninger tvinger folk til å tenke kreativt. Kreativitet gjør at man oppnår mål med mindre arbeid. Fokuser på oppgaven som skal løses og kompetansen som kreves – ikke på hvor mange folk du trenger. Lær av de som har lykkes med lite ressurser og gjør mest mulig ut av det du allerede har! Hvis dine aktiviteter gir målbare resultater over tid, så vil du merke at engasjementet og ressursene blir stadig større.

3 hovedroller i et web team

For å lykkes med en websatsning må du fylle 3 hovedroller; Byggmester, Designmester og Marketingmester. Rollene flyter ofte over i hverandre, men det er sjelden du finner en person som dekker alle tre på en gang. Hver rolle kan helt sikkert deles i flere underroller, men det kan komme etter at du har kommet et stykke på vei. Interesse for produktutvikling, brukervennlighet og internett er en fordel i alle 3 roller. Evnen til å gå utenfor sin rolle er en fordel. Det kan også være klokt å se igjennom videoen om hva som kjennetegner folk som har suksess.

Et team som passer til oppgaven

Før du kommer altfor langt i arbeidet med å sette sammen et team, bør du ha en viss ide om hva du skal bygge. Teamet ditt må passe til oppgaven som skal løses. Visualiser ideen/konspetet på papir eller i en enkel prototype(ikke bruk for mye tid på kravspesifikasjoner).

Skriv ned de 3 viktigste oppgavene teamet skal løse og begynn med det enkle. Hvis teamet ditt ikke klarer å løse de enkleste oppgavene, kan du glemme de mer komplekse! Kutt bort alt som tar fokus bort fra hovedmålet. Når du har kommet et stykke med det konseptuelle, må ideen luftes med teamet.

Religiøs tilnærming til prosjektarbeid

Velg en retning for arbeidet og sett igang. Hvis du klarer å skape engasjement for det du skal bygge i teamet allerede fra starten vil prosjektarbeidet gå mye enklere og du vil merke at folk gjør mer enn det som er forventet av dem på tvers av fagretningene. Mange undervurderer verdien av et engasjert og sammensveiset team. Hvis teamet føler at de er med på å skape noe som betyr noe, så vil du oppnå mye mer. Kall det gjerne en religiøs tilnærming til prosjektets fremdrift – det funker.

Hvor finner du teammedlemmer?

Å finne dyktige teammedlemmer er ikke lett. Det er utrolig dyrt å engasjere feil person(er). Den tradisjonelle måten å finne teammedlemmer er å lete i internt i organisasjonen, annonsere på finn.no og benytte et rekrutteringsbyrå. Du får en rekke søkere og må gå igjennom tidkrevende intervjuer for å finne den rette. Du ender ofte opp med å bruke 90% av tiden på personer du ender opp med å ikke ansette.

Et annet alternativ er å engasjere et konsulentselskap, presentere ideen/konseptet, innhente et estimat fra ulike leverandører og kjøre et anbud. Fordelen med denne fremgangsmåten er at konsulentselskapet har gjort deler av rekrutteringsarbeidet for deg og de besitter et team som har arbeidet sammen tidligere. Problemet med konsulentfremgangsmåten er at konsulentselskapets primærdriver er timesalg. Uansett hvordan du vrir og vender på det, så er det timesalg konsulenthuset lever av. Jo flere timer, jo bedre – for konsulentselskapet. Ikke akkurat insentiv for å finne smarte løsninger.  Jeg har tidligere skrevet om en ny prismodell for konsulentselskaper som kan endre hvordan konsulentselskaper tenker. Dessverre er modellen for vanskelig til å gjennomføre i praksis… Den enkleste modellen får både kunde og konsulenthus er å sette en timepris og estimere prosjektets omfang. Det er ikke ideelt, men det er det enkleste.

I fremtiden vil sosiale nettverk og blogger spille en stadig større rolle når det gjelder å sette sammen team. Stadig flere folk blogger og deler kompetanse på Facebook, Linkedin, Twitter og på egne blogger. På samme måte som mange musikere har egne Myspace-sider, så vil vanlige folk ha profiler hvor de presenterer seg selv, sin kompetanse og sine karrieremål. Allerede i dag kan man gå inn på Linkedin-profilen til folk og øyeblikkelig se om de er å åpne for å bytte jobb. Mer om hvordan man finner dyktige teammedlemmer kommer senere!

Kilder og inspirasjon: