Måned: juli 2010

Implementere Google Analytics på internasjonale nettsteder

På et vanlig nettsted, tar det ca. 15 minutter å implementere Google Analytics. Hvis du har flere domener og flere webapplikasjoner, kan det ta noe lenger tid. Det finnes lite offisiell informasjon fra Google om avanserte implementeringer og rådene som Google gir for ulike scenarier fører ofte til mye vedlikehold og merarbeid.

Read More