TV-reklame flytter varer, men kan man selge enda mer?

TV-reklame flytter varer. Det er det ingen tvil om. Det som overrasket meg er at bransjen aksepterer at TV-seeing måles på samme måte som i 1992 og at det i 2011 brukes 3650 milliarder kroner på reklame i et medie med så gamle datainnhentingsmetoder!

Read More