Beskyttet: Oppsummering første uke i Dig2102 2019

Ambisjon: Gjøre alle i DIG2102 MEGET attraktive på arbeidsmarkedet KR1: Minst 50 studenter har vært med å lansere en god nettbutikk KR2: Studentene har publisert minst 50 kvalitetsinnlegg i løpet av mars 2019 KR3: 50 studenter har suverene LinkedIn-profiler innen mars 2019 Forelesninger 12, 13 og 14 februar   Tirsdag 12. februar var temaet eksamensoppgaven. Vadim Bjarkum og Jonas Moe var på besøk. De fortalte sine historier og delte hvordan de ville løst eksamensoppgaven. På forhånd skulle studentene lese Vadims innlegg med 5 tips til studentene. Vi gikk igjennom hvordan undervisning har utviklet seg de siste 50 årene. Vi ba også studentene tenke igjennom gruppesammensetningen og registrere nettbutikk-gruppen på nettbutikk.stammen.no . Mye spørsmål og diskusjon. Onsdag 13. februar var temaet blogging og OKR. Einar Brandsdal var på forsiden av DN denne dagen, så vi begynte forelesningen med Salesforce-foredraget om Blivakker. God innstilling, psykologisk trygghet og gjennomføringshastighet er viktig for å lykkes med ehandel og i arbeidslivet generelt.. I andre time sammenlignet vi hvordan bestille reise og hvordan skaffe jobb i 1995 vs. 2018. Vi gikk igjennom hva som kjennetegner et godt blogginnlegg og studentene fikk en konkret oppskrift på hvordan de kan gå frem for å få jobb i 2019. I tillegg introduserte vi studentene for OKR, et styringssett som brukes i ledende organisasjoner over hele verden. Vi gikk igjennom John Doerr sin presentasjon for de 30 første Google...

Read More