Jeg blir litt overrasket over at TV2 og Adresseavisen publiserer artikler der de forklarer hvordan lesere kan bli kvitt annonser hos en konkurrent(Facebook). Burde ikke avisene da også publisere instruksjoner om hvordan man blir kvitt irriterende reklame på egne nettsider, samt hvordan man fjerner videoreklamer på TV2, VG og andre medier der det strømmer over av reklame? Eller skal Facebook behandles annerledes?

Facebook: Ultralokal avis eller direkte reklame?

Per Ravne Bugten i Forbrukerombudet mener tydeligvis at Facebook skal behandles annerledes. Han mener at Facebook skal omfattes av samme regelverk som gjelder for reklame formidlet direkte per e-post og tekstmeldinger. Utsagnet indikerer for meg at han har liten forståelse for internett som mediekanal. Alt som skjer på internett er per definisjon direkte reklame (hvis du definerer all informasjon fra kommersielle aktører som reklame).

Facebook er en kombinasjon av en ultralokal avis og en personlig meldingstjeneste. Det er helt frivillig å bruke Facebook og brukerne godtar vilkårene når de registrerer seg. Hvis Facebook skal omfattes av samme regelverk som e-post og tekstmeldinger, så er det helt naturlig at Aftenposten, VG, TV2 og andre reklamefinansierte aktører også omfattes av dette regelverket.

Privatpersoner, medier og annonsører må samarbeide om relevans.

Idar Vollvik, Netthandelen.no og andre bedrifter kjøper annonser på Facebook på lignende måte som de og andre kjøper annonser på TV2 og VG. Forskjellen er at Facebook krever at bedriftene må være mer personlige i sin kommunikasjon. Samtidig sitter Facebook på store mengder data som leserne selv frivillig har registrert. Dette muliggjør ekstremt målrettet annonsering langt utover det avisene noen gang vil få til.

Utfordringen til Facebook er at folk har en forventning om at Facebook skal være personlig og reklamefritt. Dette vil endre seg over tid etterhvert som folk blir vandt til reklame på Facebook og Facebook finpusser på måten annonser vises på. Hvis man ikke ønsker reklame på Facebook kan man ganske enkelt melde seg ut eller avstå fra å logge inn. Det er ikke Idar Vollviks ansvar alene å skjerme folk fra reklame! Både annonsør, forbruker og medie må ta ansvar for hvordan reklame presenteres.

Er all reklame er uønsket?

De mest kritiske personene vil hevde at ALL reklame er uønsket og at bedrifter bør slutte med det.

De fleste har heldigvis et mer nyansert forhold til reklame. Når du stiller reklamekritiske personer spørsmålet: “Hvis vi kutter ut all reklame, hvordan skal du da få vite om nye produkter og tjenester?”. Svaret blir da ofte. “Jeg søker på internett.. ” eller “jeg hører om nye ting fra venner..”. Google tar hånd om det første(søk), mens Facebook har gjort det enklere å få nyheter/tips/innspill fra venner og kjente.

I realiteten er Facebook en forbedret avis der dine venner og kjente produserer nyheter for deg. Samtidig er det et sted der du enklere får vite om produkter og tjenester fra kommersielle aktører. Det er irriterende at kommersielle budskap dukker opp i stadig større grad i  nyhetsstrømmen. Det er også litt skummelt at denne nyhetsplatformen(og personopplysninger) blir kontrollert av et stort amerikansk selskap. Dette er problemstillinger vi må fortsette å fokusere på! La oss gjøre det på en konstruktiv måte.