Facebook, Google, Apple og flere andre internasjonale aktører blir en stadig viktigere del av nordmenns mediehverdag. Denne utviklingen påvirker selvfølgelig hvordan annnonsører investerer pengene sine. Å hevde at trusselen fra internasjonale aktører overdrives signaliserer at man er selvsentrert og/eller uvitende om medieutviklingen i verdenssamfunnet.

Å foreslå at «mediebransjen bør gjøre som bokbransjen og finne en måte som sikrer inntektsstrømmen til de norske aktørene» er tragisk. Tvertimot bør mediebransjen ha lært av feilene som både plateindustrien og bokbransjen gjorde – Og handle annerledes!

Pengene følger etter leserne/seerne

Gjennom hele mediehistorien har annonsører fulgt etter leserne/brukerne. Først finner mennesker opp en ny informasjonskanal, deretter finner bedrifter måter å utnytte kanalen kommersielt. Først aviser. Så radio, TV,  internett og mobiltelefoner. Innhold leveres på flere platformer og konkurransebildet smelter sammen. Pengestrømmene følger menneskenes oppmerksomhet.

Konkurranse om annonsekroner er globalt

Berner Gruppen kan selvfølgelig velge å definere at kun organisasjoner med en publisistisk virksomhet og en redaksjonell er konkurrentene, men et slikt tankesett vil føre til en langsom forderving av både produkter og arbeidsplasser som verken Dagbladet eller norske medier er tjent med.

Amerikanske bilprodusenter forsøkte i årevis å ignorere at bilindustrien er global. I 30 år jobbet direktører og mellomledere halvhjertet med å tenke nytt. Tragedien som idag utspiller seg i Detroit er et direkte resultat av manglende handling og forståelse av globalisering blant ledere i bilindustrien.

Facebook er norges tredje største medium

Realiteten er at idag leser vi nyhetene på VG.no, DN.no, Dagbladet.no, lokalaviser, Facebook.com, Linkedin.com og Twitter. Tiden blir fordelt mellom dem. Jeg får med meg norske nyheter i avisene, men også fra venner som deler interessante nyheter på Facebook. Jeg har ikke målt tidsbruken på de ulike nettstedene, men jeg tror at de utenlandske aktørene utgjør en stadig viktigere del av vår mediehverdag. En artikkel fra Kampanje i 2010 indikerer at Facebook er norges tredje største medium.  Jeg forstår ikke hvordan seriøse medieaktører kan hevde at Norske aviser ikke konkurrerer med utenlandske aktører både når det gjelder tidsbruk og annonseinvesteringer.

Coopetition

Når et nytt medium blir skapt, samarbeider bransjen om utviklingen. Når mediet modnes, så konkurrerer aktørene om markedsandelene i markedet de samarbeidet om å skape. Det er kanskje dette som nå skjer med norske aviser, VG, Facebook, Dagbladet og Linkedin.

I flere år har aktørene jobbet for hverandre – nå begynner konkurransen og annonsekronene skal fordeles!

Nyttige ressurser: