Når jeg spør arbeidsgivere hva de ser etter hos studenter, så dukker ordet SULT ofte opp. Hvordan lærer man  studenter å være sultne? Hva betyr det egentlig å være sulten?

Ifølge Seth Godin er det nesten umulig å lære studenter å være sultne. Det er nesten umulig å lese seg frem til å bli sulten. Sult er kulturbetinget. Sult blir til under oppveksten. Vi blir påvirket av våre foreldre og fra folk vi tilbringer tid sammen med. Folk som vokser opp i fattigdom er oftere mer «sultne» enn folk som vokser opp i overflod. Folk som har det for godt blir oftere slappe og de mister evnen til å lære, vokse og bidra.

Sult kommer fra vaner:

Alle mennesker har mulighet til å være sultne. Noen studenter forstår verdien av hardt arbeid. Andre studenter tror at de skal komme på skolen og motta kunnskap (bob).

Har vi det for godt i Norge? Er norske studenter sjanseløse mot studenter i resten av verden? Jeg er usikker. Hva mener du?

 

Kilder:
Inspirert av Seth Godins bok: «What to do when it´s your turn?»

Bilde tatt av Gina Korslund