Hvem eier det du blogger? I følge loven om opphavsrett til åndsverk er saken klar: Den som skaper verket har opphavsrett til verket.

Jeg skrev mitt første blogginnlegg i desember 2003. Siden den gang har jeg skrevet totalt over 300 blogginnlegg på ulike blogger. I starten skrev jeg om alt mulig både på engelsk og norsk. Etterhvert som jeg fikk flere lesere begrenset jeg skrivingen til å handle om faglig temaer.

I løpet av de siste 7 årene har jeg blogget og skrevet på ulike steder; FrilunsjIallenkelhetKuttismeKampanjeBlogspotHurtigrutens web team blog, og her på Stammen.no. Jeg syntes det er inspirerende å blogge og jeg blogger uavhengig av hvor jeg jobber.

Hvorfor dette blogginnlegget?

Grunnen til at jeg skriver dette blogginnlegget er fordi en av bloggene jeg startet opp,  etterhvert har endt opp som firmabloggen til et firma som jeg ikke lenger arbeider for. Intensjonen min da jeg startet opp bloggen var at bloggen  skulle være en uavhengig fagblogg uten særlig tilknytning til en enkelt bedrift.

Det er i utgangspunktet helt greit at mine blogginnlegg ligger på firmabloggen og jeg syntes det fortsatt skrives mye bra på bloggen. Det er forsåvidt også helt greit at det som var «bloggen min», etterhvert  har blitt en kommersiell firmablogg. Det som ikke er greit er at jeg ikke har full kontroll på mitt eget innhold, at andre har gjort endringer i mine blogginnlegg og at mitt navn og bilde ligger på forsiden av en firmablogg til et firma som jeg ikke jobber i.

Jeg ønsker i den forbindelse å lære mer om hvilke rettigheter jeg har til mine(?) blogginnlegg, videreutvikling av disse og hvilke rettigheter andre har til å gjøre endringer i mine blogginnlegg på en blogg som over tid har utviklet seg fra å være «min blogg» til å bli en firmablogg. Dessuten ønsker jeg å lære mer om hva loven sier om opphavsmannen rett til å bli navngitt og referert til på en god måte.

Bakgrunn

Jeg startet for alvor å blogge i 2005. Mot  slutten av 2006/starten av 2007 hadde jeg såpass mange lesere at daglig leder i selskapet, som jeg senere ble ansatt i, oppfordret meg til å fortsette skrivingen på en egen URL. Jeg likte ideen og ga leserne mine beskjed om at jeg fortsetter skrivingen på den nye bloggen. Min ide med den nye bloggen var at det skulle være en uavhengig fagblogg hvor flere aktører kunne bidra.

I januar 2007 ble jeg formelt ansatt i det nye selskapet. Jeg underskrev en avtale som inneholdt følgende klausul om opphavsrett:

«Alle rettigheter til immaterielle formuesobjekter/verdier mv. som arbeidstakeren skaper/utvikler i tilknytning til arbeidsforholdet tilfaller arbeidsgiveren vederlagsfritt. Dette gjelder blant annet åndsverk, oppfinnelser, tekniske løsninger og EDB – programmer, herunder også videreutvikling av det eksisterende.

Arbeidsgiveren har ubegrenset adgang til å gjøre endringer og til å overdra rettigheter. Den som erverver rettigheter fra arbeidsgiveren, samt senere erverer av rettigheter, skal ha adgang til å overdra rettighetene videre.»

En slik klausul fører til uklarhet om hvem som har opphavsrett til et evt. åndsverk, spesielt når det gjelder blogginnlegg hvor det er uklart om blogginnlegget har tilknytning til arbeidsforholdet.

Den generelle regelen i loven er:

«Opphavsretten går over til arbeidsgiver i den grad det er nødvendig og rimelig for at ansettelsesforholdet skal nå sitt formål

La oss ta et dypere dykk på to hovedpunkter.

  • Opphavsrett går over til arbeidsgiver hvis det er nødvendig og rimelig for at ansettelsesforholdet skal nå sitt formål.
  • Alle rettigheter til åndsverk i tilknytning til arbeidsforholdet tilfaller arbeidsgiver vederlagsfritt.

Formålet og tilknytning til ansettelsesforholdet

Hvorvidt skriving av blogginnlegg er nødvendig for formålet til et ansettelsesforhold som interaktiv markedsfører i et konsulentfirma kan diskuteres. Det er lite tvil om at mine blogginnlegg har bidratt til å gjøre min tidligere arbeidsgiver annerkjent i markedet, men hvorvidt mine blogginnlegg var nødvendig for at ansettelseforholdet skulle nå sitt formål er jeg usikker på.

Jeg ble ansatt som interaktiv markedsfører og skulle primært jobbe med Google Adwords og online markedsføring for betalende kunder. Blogging er noe jeg har gjort siden 2003, helt uavhengig av firmaene jeg har vært ansatt i.

I 2009 sluttet jeg i selskapet og jeg ble da fortalt av daglig leder og styreformannen at alt innholdet vi hadde produsert på bloggen var firmaets eiendom fordi jeg hadde skrevet innleggene i tilknytning til arbeidsforholdet, på samme måte som en journalist som en artikkel en journalist skriver for VG er VGs eiendom . Etter å ha lest om opphavsrett er jeg usikker på om dette er korrekt. Hva da med innleggene til de som ikke er ansatt i selskapet?

Som blogger(og opphavsmann) ønsker jeg:

Uavhengig av hvordan man tolker lovteksten mener jeg at personen som har skrevet et blogginnlegg bør ha full kontroll på innleggene han eller hun har skrevet på ulike blogger og bloggplatformer slik at forfatteren kan oppdatere og videreutvikle sine innlegg fritt og etter eget ønske. Etter å ha lest om opphavsrett og sett på historien ønsker jeg at:

  • Mitt navn og bilde fjernes fra det som nå har blitt en kommersiell firmablogg til min tidligere arbeidsgiver.
  • Alle mine innlegg skal merkes i henhold til god skikk. Jeg har ikke funnet ut hva god bloggskikk er, men siden det handler om innhold skrevet på internett og lenker er en typisk måte å referere til innhold, foreslår jeg teksten: «Forfatteren av dette innlegget har flyttet til ny blogg«. Dermed unngår jeg at firmabloggen dukker opp ved søk etter mitt navn i Google.
  • Noen som er eksperter på opphavsrett og blogging gjør en vurdering og forklarer hva «god skikk» er? J

Hva mener ekspertene og hva mener bloggerne?

De som blogger mye vil forstå at det ofte er vanskelig å skille mellom fag, arbeidssted og personlige ting. Etterhvert som blogging utbrer seg, vil denne problemstillingen bli enda mer aktuell. Jeg har aldri skrevet for å tjene penger. Samtidig tror jeg at blogging er kommersielt lønnsomt. Men hvis penger er primærmotivasjonen din når du blogger, så sliter du.

En ting er hva juridiske eksperter mener om opphavsrett. En annen ting er hva andre engasjerte bloggere mener? Jeg er interessert i å høre hva både juridiske eksperter sier og hva andre bloggere mener om saken. Opphavsrett og blogging er et tema som det finnes lite materiale på, så det blir uansett interessant å høre hva folk mener!

Kilder:

Opphavsrett og universitetsansatte (Olav Torvunds blogg)

Hvem har opphavsrett? (Olav Torvunds blogg)

De sterkestes opphavsrett (Underduksen.no)

Åndsverk og opphavsrett (Gisle Hannemyr)

Få full bloggkontrol (Digi.no)