Suksessrike mennesker noterer.

Da Mark Zuckerberg for noen år siden delte erfaringer om Facebooks suksess med et fullpakket auditorium var det kun to personer i salen som noterte. Tilfeldigvis var det de to mest suksessrike personene i rommet; John Doerr og Ron Conway.

Richard Branson er en notorisk notatskriver. Han skriver så mye at han ofte går tom for plass i notatblokken! Facebooks Sheryl Sandberg la merke til Bransons notatskriving og kommenterte notatskrivingen i en artikkel om kvinnelige ledere i New York Times.

I verdens ledende nettbutikk, Amazon.com, begynner ofte møtene med 30 minutter stillelesning. Jeff Bezos mener at skriftlige notater fremtvinger tydelighet og klarhet. Unødvendige spørsmål unngås fordi de fleste spørsmåle er besvart på forhånd.

Noen av verdens mest suksessrike personer er notoriske notatskrivere. Hvorfor noterer ikke du oftere?

Hvorfor bruke tid på å notere?

Vi mennesker har begrenset kapasitet til å prossessere informasjon. Når informasjonsmengden overgår det folk klarer å absorbere, vil ikke informasjonen bli dekodet og lagret i hukommelsen. Dermed glemmer vi ofte det som blir sagt.

Se for deg at du er på et tre timers langt foredrag, du noterer ingenting. Rett etter foredraget skal du forsøke å gjenfortelle det som ble sagt. Hvor mye av foredraget husker du? Jeg tipper at du kanskje husker fem og maks syv av de gode poengene. Det er ikke fordi at du er mindre smart eller treg i oppfattelsen, men fordi korttidshukommelsen har begrenset med plass, vanligvis med 5-7 elementer.

Personlig følger jeg bedre med når jeg noterer, ettersom jeg må lete etter måter å formulere meg på, slik at jeg forstår hva som blir sagt. Dermed får jeg også lettere oversikt over stoffet som blir gjennomgått, noe som gjør det mye enklere når jeg skal starte repetering av stoffet. En studie fant faktisk ut at det å gjennomgå notatene etter de er skrevet var den viktigste nøkkelfaktoren i å forbedre sine test-resultater.
Å ta notater har faktisk vist seg å påvirke evnen til problemløsning i følge dennestudien. Å ha evne til problemløsning er forøvrig en egenskap store tech giganter som Facebook og Google setter høyt hos sine ansatte.

Hvordan notere effektivt?

Å ta gode notater er faktisk avgjørende i forhold til hvor mye du kommer til å huske i ettertid.Det finnes ikke ett riktig svar, men her er noen konkrete tips.

Før forelesning

Sett deg inn i temaet før dagens forelesning/møte. Gå igjennom materialet som er delt på forhånd. Noe som hjelper meg personlig er å kopiere over materialet til et word-dokument, og organiser notatene slik at det er enkelt å finne tilbake til senere. Et godt tips er å bruke Google Docs til å lagre notatene, organiser de i mapper og nummerer de. Da er de tilgjengelig overalt, og du slipper å miste de. Skriv ned evt. spørsmål og gjør deg klar til forelesningen.

I forelesningen

Ikke forsøk å skrive ned alt som sies! Det finnes ihvertfall 5 måter å skrive notater;

 1. Outline – punktlister. Denne metoden fungerer godt om du tar notater med en pc. Metoden går ut på å lage punktlister med underpunkter, slik at du enkelt kategoriserer stoffet og får et raskt overblikk.
 2. Cornell – med denne metoden deler du arket inn i tre deler. En stripe helt til venstre på ca. 5 cm, skriver du kjappe spørsmål eller ledetråder til hva temaene handler om. Helt nederst på arket, setter du av litt plass til å skrive en liten oppsummering av hva teksten handler om. Og den siste delen bruker du til å skrive notatene på. Dette gjør notatene mer oversiktlig, og du slipper å gå tilbake å endre så mye.
 3. Mapping – tankekart – dette er en metode de fleste har vært borti tidligere. Her starter du med et blankt ark, setter en sirkel i midten, som er hovedtema. Deretter tegner du streker ut fra denne for å skape underkategorier.
 4. Flow – her prøver du ikke å få med deg hver eneste detalj ned på papir. Du skal ikke skrive ord for ord, men du skal lære mens du sitter i forelesning. Målet er å lage et dokument som viser din mentale forståelse av faget, ikke hva foreleseren sier. Du oversetter med andre ord hva foreleseren sier, til ditt eget språk. Poenget er at du skal lære stoffet en gang.
 5. Write on Slide method – latmanns metoden. Navnet er veldig selvforklarende, hvis læreren din er så grei å legger ut powerpoint presentasjonen på forhånd, kan du printe de ut og skrive på slidene. Fordelen med dette er at du til en hver tid vet hva som hører med til hvilken slide.

Fokuser på det vikigste. Skriv stikkord. Det viktigste er ofte det som blir skrevet på tavler og det som blir repetert. Tid brukt på et tema er ofte en indikasjon på viktighetsgrad. Kroppsspråk, konkrete eksempler og historier kan også være viktig. Punktlister, sammendrag og spørsmål kan også være viktig å få med seg.

Etter forelesningen

Jeg ser alltid over notatene når jeg kommer hjem fra forelesningen. I forelesningene er det mye som skjer, du skal notere, lytte og kanskje hjelpe en medelev med ett eller annet, dermed er det ikke alltid alt som setter seg med en gang. Et annet godt tips er å lese pensum samtidig som du har forelesningsnotatene fremme, dermed kan du fylle inn dersom det var noe som var utydelig eller lite forklart under forelesningen.

Hvorfor har folk som tar notater hele tiden, større sansynlighet for å lykkes?

Avsluttningsvis ønsker jeg å ta opp 10 kjappe poeng til hvorfor man bør sette fokuset på å lære seg å ta gode notater.

 1. De lærer aktivt – Når du skriver og lytter tar du aktivt del i læringen, og du blir tvunget til å tenke selv ut i fra den informasjonen du hører.
 2. De forstår viktigheten av å huske informasjonen – tar du notater er det i følge denne studien 7 ganger mer sansynlig at du husker hva som blir sagt
 3. De vet hvordan de skal organisere sine notater og data – det er ingen poeng i å ta notater hvis du ikke finner tilbake til de, slik at du aktivt kan bruke de. Jo mer tid du investerer i notatene dine, jo flinkere blir du til å finne gode organiseringsløsninger.
 4. De vet hvordan se skal forberede seg på å ta notater – Hvis du på forhånd har lest igjennom temaet, og strukturert stoffet blir det enklere for deg å vite hva du bør notere hvor under forelesningen.
 5. De lager egne effektive notatsystemer – jo mer du trener på å skrive notater, jo lettere blir det å finne systemer som fungerer godt for akkurat deg. Alle skriver og lærer på forskjellige måter, men jo mer du trener jo lettere blir det. Mitt tips er å teste ut de fem notatteknikkene lengre opp i innlegget, og se hva som passer deg best.
 6. De er flinke til å fange opp det viktigste av hva som blir sagt – det er vanskelig å skrive notater ord for ord. Etterhvert som du blir flinkere på notatskrivning, vil dette falle seg mer naturlig. Skriver du ned alt som blir sagt, er det fort gjort å miste gode poenger. Dette er en god måte å trene opp evnen til å aktivt lytte.
 7. De lener seg ikke alene på lærerens notater – i de fleste tilfeller er dette ikke nok for å få en god forståelse av stoffet. For å oppnå god læring er du nødt for å prosessere stoffet aktivt. Dette gjør du ved å selv strukturere stoffet på din måte, og skrive det med egne ord.
 8. De blir mer effektive lesere – når du tar notater blir du bedre trent til å trekke ut essensen til hva som blir sagt. Dette kan selvsagt overføres til lesing. Når du leser en tekst vil du automatisk spørre deg selv om hva det viktigste er, dermed blir du også en mer effektiv leser
 9. De er alltid klar til å skrive ned ideer – når du legger til deg en vane å notere, blir det også mer naturlig for deg å skrive ned ideer du kommer på.
 10. De vet at å ta notater hjelper dem å oppnå sine mål – det skjer noe magisk ved det å skrive ned sine mål, det at det er skriftelig gjør det også mer forpliktende. Henriette Anne Klauser skrev boken  Write it Down, Make It Happen. Her forklarer hun forfor og hvordan skriftlige mål er så viktig for oppnåelse av suksess.

 

Så, med det du har lært om det å ta notater hittil. Kommer du til å legge mer fokus på  å lære god notatteknikk?

 

Kilder:

Cecilie Henriksen har fullført dette innlegget basert på notater av Karl Philip Lund.