Når travle øyeblikk inntreffer, tenker jeg på historien om sagen:

Du går en tur i skogen og treffer på Sverre som er totalt fokusert på å sage ned et stort tre.

  • Du sier: Hei! hva driver du med?
  • Sverre: Ser du ikke det?? Jeg sager ned dette treet! Jeg skal sage hele skogen denne uka! Hvor mange trær har du saget ned idag?
  • Du sier: Du ser utslitt ut. Hvor lenge har du holdt på med det?
  • Sverre: Jeg har holdt på i over 5 timer. Det er hardt arbeid.
  • Du sier: Hvorfor tar du ikke en liten pause i strevet og sliper sagen?
  • Sverre: JEG HAR DÅRLIG TID! Jeg må sage full fart!

Denne historien kan overføres til de fleste bransjer. Mange vil klage og si at sjefen ikke gir meg tid til å slipe sagen. Faktum er at hver og en er ansvarlig for sin egen utvikling. Samtidig ser man at firmaer med suksess legger forholdene til rette for at medarbeidere skal få tid til egenutvikling.

Moralen er: Hvis du har mye å gjøre – ikke kutt bort tiden som går til egenutvikling. Høy aktivitet er bra, men det må balanseres.

Historien er fritt oversatt fra boken «The seven habits of highly effective people«. Den kan anbefales.

Før man sier at man ikke har tid, bør man prioritere oppgaver:

  • Viktige oppgaver som haster
  • Uviktige oppgaver som haster
  • Viktige oppgaver som ikke haster
  • Uviktige oppgaver som ikke haster

Kunsten er å jobbe mest mulig med de viktigste oppgavene uavhengig om de haster eller ikke.

Hvis du har dårlig tid, bør du ta deg tid til å se denne:
<