Gode ledere forsøker å redusere mengden byråkrati i bedrifter. De vet at mindre byråkrati gjør det enklere å ta beslutninger og dermed blir ideer realisert raskere. Gjennom de siste 10 årene har jeg begynt å notere ned unnskyldninger som hemmer handlingskraften i organisasjoner.

Det største probemet når det gjelder suksess på nett er manglende gjennomføringsevne. Her er min foreløpige liste typiske unnskyldninger som bedrifter/personer ofte har:

  1. Vi må vente på…
  2. Det er vanskelig… Det er teit…
  3. IT avdelingen….
  4. Det er ikke mitt ansvarsområde…
  5. Jeg har ikke tid til å prioritere…
  6. Jeg trenger flere/andre folk…
  7. Det er ikke i tråd med ”brandstrategien”
  8. Vi selger ikke produkter på nett…
  9. Vi har ikke budsjetter for det …
  10. Norge er unikt …

Andre forslag?