Kategori: Bok

WebMarketingMatrix Steg 2: Få flere kunder

Hvis du ønsker å lykkes på nett så har du 3 alternativer. Du kan enten få flere til å besøke nettstedet ditt(1), forbedre opplevelsen på nettstedet(2), eller gjøre grep som øker verdien av hvert besøk(3). Sannsynligvis må du gjøre en innsats på alle tre områdene for å lykkes!

Read More

Bok om strategi, design, utvikling og oppmerksomhet på nett

Denne boken er for deg som raskt ønsker få oversikt over temaer knyttet til en vellykket internettsatsning og samtidig sette en effektiv strategi ut i live – raskt. Boken kan leses fra perm til perm, og den kan brukes som et oppslagsverk mens du implementerer. Målet med boken er å forklare ting på en enkel og oversiktlig måte. Det er en bok hvor det er kort vei fra teori til handling. Boken er delt opp i 5 deler.

Read More
Loading