Når man ser nærmere på kjente suksesshistorier på nett og analyserer nettbutikkene med høyest konverteringsrate i verden ser man at det er andre ting som er langt viktigere enn det vi «webkonsulenter» tradisjonelt fokuserer på!

Webprosjekter er unødvendig

«Vi må ha ny nettbutikk/nettside for å lykkes!» Feil.

Store webprosjekter er spennende, krever store budsjetter og støtte fra ledelsen. Småjusteringer og kontinuerlige forbedringer oppfattes som «ubetydlige» og kjedelig i organisasjonen. Erfaringen tilsier at det er de små tingene som gir høyest avkastning på bunnlinjen. En av verdens autoriteter på brukeropplevelse har uttalt at han aldri har sett et vellykket “redesign prosjekt”. Allikevel fokuseres det mer på «store webprosjekter enn på kontinuerlige forbedringer. Det bør bør være en tankevekker for alle som jobber med web. Hvordan prioriterer du tiden?

Brukervennlighet er ikke avgjørende

«Vi ha en kort og enkel kjøpsprosess!» Feil.

Både korte og lange kjøpsprosesser kan fungere. En ting som er viktigere enn brukervennlige kjøpsprosesser er å innehente opplysninger om kunden så tidlig som mulig. De nettstedene i verden med høyest
kjøpskonverteringsrater er eksperter på direktemarkedsføring. Alle de beste utfører såkalte «remarketing» aktiviteter. Samtidig viser undersøkelser at kun 26% av nettbutikker utfører «remarketing» aktiviteter(og enda færre i Norge)! Vet du hva «remarketing» betyr helt konkret?

Søkemotormarkedsføring konverterer dårlig

«Vi må satse på søkemotormarkedsføring fordi det gir høy konverteringsrate!» Feil.

Folk som søker i søkemotorene er lengre fra et kjøp enn folk som sitter og leser en papirkatalog. 9 av de 10 høyest konverterende nettbutikkene i verden satser tungt på katalog. De har erfart at kombinasjonen katalog/nett er meget effektiv. Folk liker å utforske på papir og handle på nett. Det er ikke enten eller, men både og! Visste du at 41% av iPad-brukere allerede handler på nett? Lesebrett vil revolusjonere hvordan vi handler på nett!

Forankring fra ledelsen er overvurdert

«Vi må få forankring fra ledelsen for å lykkes med nettsatsningen vår«. Feil.

Å gjennomføre noe motiverer og engasjerer. Engasjement og handling gir gode resultater. Gode resultater og handling tvinger frem forankring i ledelsen. Det er klart det er en fordel å ha støtte fra ledelsen, men det er ikke et krav for å lykkes. Dette budskapet gjentas av en rekke kjente ledere og webgrundere i store og små selskaper. I 2011 må arbeidsgivere og ledere jobbe hardere enn noen gang for å beholde talentfulle mennesker. Ledere må tilby autonomi, utviklingsmuligheter og en høyere mening. Hvis ledere ikke legger forholdene til rette, så forsvinner de dyktigste medarbeiderne!

Din Webdag

Dataforeningens Din Webdag den 1. september tar jeg et oppgjør med «webkonsulenter» og ulike oppfatninger om hvordan man oppnår suksess med nettbutikker. Workshoppen vil legge fokus på remarketing og nettbutikker med suksess. Det blir en teoridel og deretter en workshop del der deltakerne i fellesskap
gjennomgår http://www.enklereliv.no som selger julegaver og http://www.magasinet.no som selger jakt, fiske og turutstyr; to typiske norske nettbutikker med stort forbedringspotensiale.

Kilder:

Alle kildene og alt workshopmateriale blir publisert etter 1. september