I forrige uke kunne vi lese i Aftenposten at Friluftsmagasinet, en av Norges største jakt- og fiskebutikker, nektes annonseplass hos Google. Grunnen er at de selger blant annet jaktklær og pussesaker til våpen.

Denne uken truer Google med å stenge norges største kosmetikkbutikk på nett ute fra Google på grunn av UPS Revitalash. Google mener at dette ordet/produktet er et ulovlig supplement(?).

Jeg er ingen ekspert på jus, ei heller på Google policy. Jeg mener det er positivt at Google forbyr annonser for alkohol, tobakk og farlige våpen, men hvor går grensen? Er det mulig for et stort amerikansk selskap å ha oversikt over alle lover og regler i alle land de opererer i? Er det Googles ansvar å passe på at bedrifter over hele verden har passende etiske retningslinjer? I såfall:

  • Bør Google nekte McDonalds å annonsere i USA fordi fedme er et nasjonalt problem? 
  • Bør Google nekte bedrifter å annonsere for produkter som er testet på dyr fordi EU forbyr dyretesting
  • Bør Google nekte norske jakt- og fiskebutikker å annonsere for fiskestenger og jaktrifler?
  • Bør Google gjøre det forbudt å annonsere for musefeller fordi California krever at man har jaktkort for å sette det opp?😉

Googles grunnleggende verdier

I saken i Aftenposten handler det om global policy vs. lokale lover og kultur. Jeg har stor sans for Google og hvordan de opererer i markedet, men i denne saken opplever jeg at søkemotorselskapet glemt bort sine grunnleggende verdier når de håndhever sin «policy». Her er en gjennomgang av noen av Googles verdier med med mine kommentarer flettet inn:

Fokuser på brukeren og dermed løser resten seg av seg selv

Dette har vært et mantra i Google helt siden starten. Brukerfokusen har gjort Google til et av verdens sterkeste brands. I denne saken fokuserer Google ikke på brukerne(Norske bedrifter og norske forbrukere), men på Google Policy. Har advokater og byråkrater overtatt styringen i Google?

Det er best å gjøre én ting skikkelig bra.

Google er flinke på søketeknologi. Det har de har de alltid vært. Det er umulig, selv for et stort amerikansk selskap(selv med hjelp fra NSA…) å holde oversikt over alle lokale lover og regler over hele verden. Kanskje Googles sentrale Policy-avdeling bør gi fra seg ansvaret for policy til de av medarbeiderne som er skikkelig gode på NORGE? Hurra for Google Norge!

Demokrati på internett fungerer

Her ryker Google Policy nok en gang.  Hvorfor skal et sentralt organ i Google avgjøre hva som er lov og hva som ikke er lov i demokratiske land. Bør ikke demokratiet bestemme? Hvorfor ikke lage et system som gir nordmenn mulighet til å avgjøre hva som skal være lov i Norge? Gi brukerne mulighet til å klage på annonsene(Facebook har denne muligheten). Hvis en annonse for mange nok klager, så kan lokale Google representanter i samråd med lokale myndigheter og interesseorganisasjoner avgjøre hvorvidt annonsene skal forbys. Se til Wikipedia!

Google har en hær av advokater (og byråkrater) som er er livredde for å bli saksøkt. Dette er kanskje nødvendig, men jeg ønsker ikke at Google skal vokse til å bli et stort byråkrati!

Kan noen vekke Google og påminne dem om deres grunnleggende verdier?