Salgsrekorder på nett

På side 33 i presentasjonsmateriale fra Hurtigrutens generalforsamling 14. april,  ser du utviklingen i online salget fra 2009 til hittil i 2011. De røde søylene viser salgsutviklingen på nett i 2011. De svarte søylene er 2010-tallene, mens de blå(som nesten er usynlig) viser utviklingen i 2009.

Online salg i Hurtigruten

Hva har Hurtigruten gjort?

Ikke bare går det bedre med Hurtigruten, men stadig flere internt i Hurtigruten får øynene opp for det Hurtigrutens webteam jobber med.

Gjennom de siste to årene har mange jobbet målrettet med å løfte nettsatsningen til et høyere nivå. Mye av arbeidet er dokumentert  i web team bloggen, bl.a.  hvordan man bygger et «fast moving web team» i en stor organisasjon.

Det har vært mange og store utfordringer, både når det gjelder budsjetter og organisasjonen. De fleste forutsetningene har endret seg siden hoveddelen av arbeidet kom i gang for 2 år siden. Det er også viktig å nevne at Hurtigrutens  nettsider og bookingløsninger fortsatt har mange og store utfordringer.

I retrospekt er det interessant å studere suksesskriteriene.

1. Kontinuitet

I en organisasjon som har vært gjennom budsjettkutt og store organisasjonsendringer de siste 4 årene, er kontinuitet viktig. Uten faste holdepunkter i hverdagen er det vanskelig for folk å beholde fokus.

Annenhver onsdag kl.15, har det globale web teamet et times-langt statusmøte. Møtet er frivillig. I møtet gjennomgås nyheter de siste 14 dagene, nøkkeltall fra websatsningen, bookingmotor-utvikling og hindringer. I tillegg gjennomgår hver person 3 aktiviteter de har gjennomført de siste 14 dagene, samt 3 aktiviteter som skal gjennomføres de neste 14 dagene. Møteagendaen blir lastet opp i BasecampHQ (affiliate link) før møtet, og alle legger inn sine punkter i kommentarfeltet i Basecamp.

For å sørge for fremdrift i ulike web-aktiviteter(e-postmarkedsføring, søkemotormarkedsføring) som går på tvers av markedene, er en person ansvarlig for fremdriften globalt.

2. Ansvarlige «Drivere»

Som i alle organisasjoner, så er folk veldig opptatte hele tiden. Når man har mye å gjøre, er det vanskelig å prioritere langsiktig.  Alle i det globale webteamet har derfor valgt et fagfelt som de er ansvarlige for å drive fremover globalt. Dette kommer  i tillegg til de lokale forpliktelsene. Suksessgraden varierer, men det er ingen tvil om at Hurtigruten har kuttet kostnader og løftet websatsningen på en rekke av fagområdene på tvers av de 5 hovedmarkedene.

3. Motivasjon: kunnskapsdeling og autonomy

Sommeren 2010 lærte jeg teorien bak hva som gjorde B2X teamet i Tallinn så motiverte. Det handler om å gi folk frihet, anledning til å mestre nye ting, samt å jobbe med prosjekter som betyr noe.

Ledelsen i Hurtigruten har bevisst (eller ubevisst) gitt folkene frihet til å utføre aktiviteter. Det medfører at noen folk har gått utover sin egen jobb og tatt initiativ. Uten initiativ fra enkeltmennesker, stopper enhver organisasjon. Gode ledere setter pris på direkte og ærlige tilbakemeldinger.

Gjennom webteam-bloggen har vi fått tilbakemeldinger fra Hurtigrutens nest-største aksjonær, tidligere ansatte, personer ombord på skipene, reisebyrå-partnere og kunder.

4. Velg en retning – Implementer som et helvete

Å implementere som et helvete krever at teamet har en nogenlunde felles forståelse for hvor man skal og frihet til å utføre aktiviteter uten at beslutninger må gjennom lange og byråkratiske beslutningsprosesser. Man trenger ikke en detaljert plan for å sette i gang og man trenger ikke å vente på folk som ikke henger med.

Man bekymrer seg ikke over ting man ikke kan gjøre noe med. Veien blir til mens man går. Poenget er å sette igang og levere verdi ofte! Når man setter igang, så vil man oppdage nye ting etterhvert. Når man leverer og får tilbakemeldinger, så øker engasjementet i gruppen og man sikrer positiv fremdrift.

Kilder: