Kuttisme handler om å kutte ut informasjon som tar fokus bort fra hovedmålet. Dette kan enkelt overføres til måten man avholder møter. Statistikken viser at en typisk arbeidstaker deltar i 61(!) møter hver måned. Forskningen indikerer at over 50% av møtetiden er bortkastet tid. Hvis hvert møte varer i ca. 1 time, så kaster man bort 31 timer HVER måned på uproduktive møter. Kanskje på tide å gjøre noe med møtekulturen i ditt firma?

Google bruker følgende punkter når de kjører møter:

  1. Alltid ha en tydelig agenda med klare punkter og mål
  2. Alltid ha en person som skriver møtenotater
  3. Avhold «mikromøter» – korte møter med fokus på et tema
  4. Være tydelig på kontortid – tatt direkte fra utdanningsverden, men også nyttig i vanlig arbeidsliv
  5. Vær kritisk til kontorpolitikk og byråkrati. Hold «synsing» til et minimum. Bruk data som grunnlag for avgjørelser.
  6. Følg klokka – ikke la tiden løpe av gårde

Les mer i Businessweek eller på effectivemeetings.com

Neste gang du blir invitert på et møte, tenk Kuttisme!