I 2005 fortalte norske avisdirektører meg at norske aviser var unike i verdenssammenheng. Norske aviser hadde en så sterk posisjon at Google(!) ville få problemer med å slå igjennom i Norge!

I 2012 diskuterte jeg papiravisenes fremtid med en stor norsk lokalavis. Jeg gjorde en del research og fant en graf(se graf 1 nedenfor) som viste annonseinntektsutviklingen i amerikanske aviser i perioden 1950 til 2010. Vi hentet også opplagsutviklingen fra den norske lokalavisen(se graf 2 nedenfor) for å gjøre en sammenligning.

Graf 1: Amerikanske aviser

Avisdøden

Amerikanske aviser

Graf 2. Opplagstall Norsk avis

norskavis

For meg ser det ut som den norske avisgrafen følger samme trend som amerikanske aviser med en forsinkelse på 3-5 år. Det kommer alltid til å finnes papiraviser og det vil alltid finnes annonser der det finnes lesere. I USA er annonseinntektene tilbake på 1950-nivå. Norske aviser bør forberede seg på det samme de neste 3-5 årene!

Anbefaling til norske avisledere

På Gulltaggen for et par år siden spurte jeg Seth Godin om hva norske aviser bør gjøre.

Seth Godin svarte veldig kort:
«Spend the time you have left to get opt in from your readers»

Det jeg tror han mente var at mediene må bruke eksisterende kanaler til å innhente aksept til å kommunisere med leserne. Hva betyr det i praksis?

I 2014, tror jeg det betyr å ha fokus på å bruke eksisterende kanaler til å innhente e-postadresser (og Facebook fans). All kundeinformasjonen vil være gull verdt i en verden der det blir stadig vanskeligere å nå frem til kunder.

Min anbefaling(i tillegg til Seth Godins anbefaling) til avisene er klar:

  1. Bruk papiravisene til å innhente aksept (e-postadresser, mobilnummer og Facebook-fans)
  2. Senk prisen på betalingsmurene for å få flest mulig kunder fort(før dere visner bort)!
  3. Involver ansatte i prosessen med å redde egne arbeidsplasser(Utvikle tilleggsprodukter som folk er villig til å betale for – se på insentivmodellene)
  4. Go ugly early og Implementer som et helvete!