Hittil ligner handlingmønsteret til bokbransjen på det vi så fra musikkbransjen for noen år siden. Først ble internett latterliggjort, deretter har vi sett blandede forsøk på å ignorere utviklingen og kjempe i mot.

Det er ikke første gang store aktører forsvarer eksisterende inntektsstrømmer så lenge som mulig, og rådet fra andre utsatte bransjer er klart: Forby ordet kannibalisering når du jobber med digital produktutvikling!

Utviklingen internasjonalt viser vei

Amazon.com meldte 19.mai 2011 at salget av digitale bøker allerede har passert salget av papirbøker. For noen dager siden leste vi at USAs nest største bokhandel Borders har gått konkurs. Utviklingen internasjonalt bør gi den norske bokbransjen en indikasjon på hvor fremtiden går.

På tross av dette, ser vi at bokbransjen i Norge med sine hyggelige statlige innkjøpsordninger, bransjeavtaler og minstepriser strittet ekstra hardt i mot. Resultat er at Norge i dag antakelig er blant de dårligste i klassen når det gjelder møtet med det digitale lesebrettet. Anders Hofseth i NRKBeta går så langt som å si at det norske forlag holder på med er verre enn ingenting!

Resultatet er at vi står i fare for at både norsk språk og kultur overkjøres av internasjonale giganter(Amazon og Apple) som har omfavnet utviklingen og tilbyr dramatisk mer brukervennlige løsninger og leveringsmodeller på engelsk enn hva som tilbys for norsk innhold.

Har bokbransjen nødvendig kompetanse?

La oss anta at bokbransjen etter hvert ser lyset også i Norge. Mye tyder på at dette er i ferd med å skje.

Da melder neste utfordring seg: Hvor skal de finne kompetansen til å møte denne nye interaktive plattformen.

De kreative, dvs. forfatterne, designerne, forlagskonsulentene og kuratorrollen vil fortsatt ha en klar plass i denne nye verdenen, men det vil være behov for utfyllende kompetanse fra helt andre bransjer.

Flertallet i bokbransjen derimot, alle som steller med det kommersielle, med distribusjon, logistikk og markedsføring mangler helt fundamental kompetanse i det nye økosystemet som er i ferd med å dannes. Her trengs det nye impulser!

Interaktive historier: En ny kategori?

Det er viktig å skille mellom to typer innhold, nemlig den tradisjonelle boken og interaktive historier. Den tradisjonelle boken vil fortsette å eksistere i overskuelig fremtid.

For boken er spørsmålet hva som blir forholdstallet mellom papirversjonen og digitale utgaver, om hvilke plattformer som vil dominere, og hvor raskt overgangen til disse vil finne sted. Det vil fortsatt være plass for bøker på papir akkurat som det fortsatt er et marked for musikk på vinyl, men bransjen bør legge utviklingsfokusen andre steder hvis de ønsker å lykkes på lengre sikt.

Med interaktive historier  snakker vi om et fundamentalt nytt medium, et medium som kombinerer bokens evne til å fortelle historier og formidle kunnskap med de nye medienes potensiale for interaktivitet. Interaktivitet handler ikke bare om  å utstyre en elektronisk bok med filmsnutter eller lyd.

Interaktivitet handler om at brukeren aktivt interagerer med innholdet, ikke passivt mottar ferdige historier og kunnskap.

Ikke dermed sagt at det er en kvalitativ forskjell mellom disse. Stor litteratur, stor musikk og fantastisk film vil det alltid være rom for. Det finnes også mye dårlig interaktivitet og bokbransjens spede digitale forsøk er overrepresentert i så måte. De mangler rett og slett den nødvendige kompetansen og vet heller ikke hvor de skal finne den.

Digital lønnsomhet er nøkkelordet

Kompetanse om interaktivitet som er fengende og oppslukende, interaktivitet som brukerne er villig til å betale hundreder av milliarder dollar for på verdensbasis, finnes blant spillutviklerne. De har jobbet med digital interaktivitet i drøyt 40 år og har utviklet både kunnskap og digitale verktøy som virker. I tillegg har spillbransjen kommet lengre i overgangen til lønnsomme digitale distribusjonsmodeller.

Lønnsomme er nøkkelordet. Musikkbransjen er kanskje kommet enda lengre når det gjelder digital distribusjon, men ikke lønnsom digital distribusjon.

Hvem vil lede utviklingen når det gjelder fremtidens bøker?

Hvis ikke norske bokbransjen får opp farten, spår jeg at de vil møte samme skjebne som musikkindustrien.

Jeg tror neppe  den tradisjonelle bokbransjen og forlag vil dominere fremtidens interaktive historier selv om mye av innholdet vil komme fra dem.

Apple og Amazon hadde lite peiling på bøker og forlagsvirksomhet, men var komfortable med digital distribusjon og brukervennlighet. Dette gjorde dem til dominerende globale aktører på digital distribusjon mens de gamle aktørene forsvarte eksisterende inntektsstrømmer.

Når det gjelder fremtidens bøker, så tror jeg aktører som bygger bro mellom spillutvikling og historiefortelling, de to grunnleggende bestanddelene i interaktive historier, vil lede utviklingen.

Jeg ser frem mot å lese fremtidens interaktive historier!

Kilder: