Uber er en app-basert tjeneste som gjør det enkelt for personer som trenger transport å finne sjåfører. Det er en enkel, rask, sikker og effektive måte å komme seg fra et sted til et annet. Det er også en del positive samfunnseffekter av at Uber-lignende tjenester; bedre utnyttelse av bilparken, mindre køer og flere ledige parkeringsplasser i byene. Tjenesten er hatet av tradisjonelle taxi-selskaper, men elsket av kunder over hele verden.

uber-screenshots

Det store spørsmålet er:

Er Uber lovlig i Norge?

Det korte svaret er JA, men…

Uber opererer i en gråsone og loven er uklar.

Uber-sjåfører frikjent: Oslo tingrett mener tjenestens mobilapplikasjon, som tilbyr persontransport mot vederlag, ikke er rettet mot publikum på offentlig sted. Dermed ble Uber-sjåføren frifunnet fra tiltalen om piratkjøring(kilde: Dagens Næringsliv, desember 2015).

Haxi-sjåfør frikjent: Stavanger tingrett frikjente i mai 2015 åtte Haxi-sjåfører(tjeneste som ligner på Uber) for piratsjåførvirksomhet fordi retten mente at turene ikke falt inn under definisjonen transport rettet mot allmennheten på offentlig plass(kilde: Stavanger Aftenblad, mai 2015).

Når to rettsinstanser frikjenner sjåfører som frakter passasjerer for penger med samme begrunnelse, er det naturlig å trekke slutningen om at så lenge tjenester er lukkede medlemstjenester så kreves ikke løyve.

Uber er en medlemstjeneste som krever både registrering og innlogging. Dermed kan Uber-sjåfører fritt frakte passasjerer mot betaling – med eller uten løyve. Eller?

Hva bør norske myndigheter gjøre?

Politiet kan ihvertfall ikke fortsette å bøtelegge og avskilte Uber-sjåfører når tingretten i både Oslo og Stavanger har konkludert med at tjenester som Haxi og Uber ikke faller under transport rettet mot allmenheten på offentlig plass.

Politiadvokat Arne Valdemar Nielsen i Oslo politidistrikt må sette seg grundigere inn i yrkestransportloven og innse at det faktisk i noen tilfeller er lov å frakte passasjerer i bil mot betaling uten løyve!

Tjenesten har støtte i Konkurransetilsynet og blant representanter i Regjeringen(VG, mars 2015). Heidi Nordby Lunde, stortingspolitikeren som antageligvis har mest kunnskap om slike tjenester er full av lovord for Uber.

Alle nye tjenester har utfordringer. Det gjelder også Uber. Er det trygt? Gjelder forsikringer? Er Uber-sjåfører ansatte eller frilancere? Hvilke rettigheter har kunden?

Alle disse problemstillingene vil antageligvis bli løst i fremtiden. Istedenfor å bekjempe innovasjon, bør norske myndigheter og politi legge forholdene til rette for å regulere tjenestene på en god måte til nytte for almennheten. Hvis yrkestransportloven ikke endres, så bør myndighetene f.eks. gjøre det enklere for sjåfører å få løyve. Yrkestransportloven bør også kreve at taxier oppretter en digital tilbakemeldingstjeneste tilsvarende funksjonene Uber har for å rangere sjåfør og passasjer.

Hva sier selve lovteksten?

Her er utdrag fra Yrkestransportloven slik at du kan gjøre din egen vurdering om lovligheten til Uber:

§ 4.Løyve for persontransport med motorvogn

(1)Den som mot vederlag vil drive nasjonal eller internasjonal persontransport med motorvogn, må ha løyve. Det same gjeld den som utfører persontransport mot vederlag på liknande måte som drosje når tilbod om transport vert retta til ålmenta på offentleg plass.

§ 18.Eigentransport av personar

Det trengst ikkje løyve når ei verksemd transporterer eigne tilsette til eller frå arbeidsstaden. Likeins trengs det ikkje løyve når hotell eller liknande verksemd utfører transport av eigne overnattingsgjester. § 16 femte ledd gjeld tilsvarande.

§ 20. Annan persontransport

(1)Det trengst ikkje løyve når den som rår over ein personbil tek med seg folk han arbeider saman med eller grannar når han køyrer mellom bustad og arbeidsstad.

Forskrift om godkjenning og drift av drosjesentraler:

§ 1.Formål

Formålet med denne forskriften er å legge til rette for en forsvarlig organisering av drosjenæringen med sikte på et best mulig drosjetilbud for publikum. Forskriften skal ivareta målsetninger om en økonomisk ryddig drosjenæring preget av sunn konkurranse, god kvalitet og sikkerhet. Forskriften skal legge til rette for en miljøvennlig drosjenæring.

Steg for steg guide til Uber

Nedenfor kan du se en steg-for-steg guide til hvordan du laster ned og bruker Uber.

Ressurser:

Varsler aksjoner mot Uber (DN, Juni 2015)

Vil at alle skal få kjøre drosje (VG, mars 2015)

Haxi vil hjelpe anmeldt sjåfør å ta saken for retten (E24, desember 2015)

Stortingsrepresentant Heidi Nordby Lunde om Uber (Vampus, juni 2014)

Slik blir du Uber-sjåfør i Norge

Hemmelig Facebook-gruppe for Uber-sjåfører i Norge

Kilder:

How risky is your uber ride? Maybe more than you think (Cnet, oktober 2014)

Drosjene priser seg ut mot Uber (Stavrum, november 2014)

Gjennomsnittsbilen står stille 23 timer i døgnet (Nabobil.no)

Hva bør Taxiselskapene gjøre? (BI, august 2015)

Konkurransetilsynet vil slippe til Uber (Side 3)

Politiet avskilter innovasjon (Digital hverdag, november 2015)

Full åpenhet blir Ubers redning (Digital hverdag, november 2015)

Uber – pirat-taxi eller moderne transportselskap (NRK-beta, juni 2014)

Lov om yrkestransport med motorvogn og fartøy

Alle Haxi-sjåførene er frifunnet (E24, mai 2015)

Er det forbudt å kjøre med Uber? (Dinside, Oktober 2015)

Hva nå Uber? (Dinside, oktober 2015)

Derfor er Uber ulovlig i Norge (ITavisen, desember 2014)