En  god objective er en kort, inspirerende setning om hva teamet ønsker å oppnå. Det bør være et konkret bilde av fremtiden, noe teamet sammen kan oppnå i løpet av inneværende periode! Når man setter en objective så skal man tenke mer som en idealist enn en realist. Man skal sikte mot noe som nesten er umulig. Når man har funnet noe som nesten er umulig, så kan man ta et steg tilbake og velge noe som man kanskje klarer!

Kvalitativ og inspirerende

Ambisjonen skal få teamet til å sprette ut av sengen om morgenen:) En sjef eller eier spretter kanskje ut av sengen når firmaet når X% økning i salget, men for oss vanlig dødelige, så er økning i salget kanksje ikke veldig inspirende. Her skal du komme opp med en ambisjon som gir mening for deg og ditt team. En følelse av fremdrift. Bruk ord som inspirerer ditt team.

Tidsbestemt

En god ambisjon bør være mulig å gjennomføre i løpet av valgt periode(f.eks. I løpet av kvartalet). Hvis det tar et år å oppnå ambisjonen, så passer det bedre inn i en langsiktig strategi.

Gjennomførbart uten å være avhengig av andre

Vi ønsker å unngå en situasjon der vi er avhengig av andre for å gjennomføre ambisjonen. Det skal ikke komme opp kommentarer som. “De andre avdelingene leverte ikke, derfor klarte ikke jeg å levere.

Eksempler på gode “objectives”:

  • Dominere kaffebransjen i Oslo.
  • Levere 2 konkrete suksesshistorier.
  • Endre brukeratferden til webteamet slik at vi blir mer datadrevet!
  • Fullføre neste finansieringsrunde slik at vi kan vokse neste kvartal!

Og noen dårlige “objectives”:

  • Øk salget med 30%.
  • Doble brukerbasen
  • Inntekter over 5 millinoer.

Hvorfor er disse dårlige objectives? Sannsynligvis fordi de er “key results”.

Simon Sinek forklarer hvorfor OKR fungerer(uten å snakke om OKR). Han nevner gode eksempler på visjoner.

Kilde: http://eleganthack.com/the-art-of-the-okr/