Blogging er en ny og spennende form for kommunikasjon, men det er også mye hype knyttet til blogging. Rent teknisk, så er en blogg det samme som et nettsted.

Forskjellen mellom en blogg og et vanlig nettsted er at en blogg er mer personlig i kommunikasjonsstilen og at det er meget enkelt å publisere. I tillegg er det visse funksjonalitets og design trekk som kjennetegner en blogg.

Blogging kan bidra til å styrke en bedrifts posisjon og tillit blant kunder, samt øke trafikken til nettsteder gjennom direkte trafikk og søkemotortrafikk. Blogging kan også brukes til å forbedre internkommunikasjonen i bedrifter.

Hva er en blogg?
Teknisk sett er en blogg ikke annet en et enkelt nettsted hvor man enkelt kan publisere meldinger/informasjon. Ordet blogg kommer fra ordet web log, som betyr en loggføring på nett på samme måte som man fører en logg på et seilfartøy. Det som ofte kjennetegner en blogg er:

 1. Blogger blir ofte oppdatert
 2. Meldinger postes i omvendt kronologisk rekkefølge
 3. Meldingene er daterte
 4. Språket er ofte, direkte personlig og uformelt
 5. Det er veldig enkelt og raskt å publisere
 6. Bloggere bruker mye linking til andre nettsteder.
 7. Blogger er lagt opp til distribuert lesning gjennom en RSS-leser

Dataforeningen anslår at det finnes ca. 50 000 blogger i Norge og 26% av nordmenn med nettilgang oppgir at de leser en blogg hver uke. De mest populære bloggene(på verdens basis) har mer innflytelse en noen av de største avisene og TV-kanalene.

I hver niche dukker det opp engasjerte bloggere som raskt blir sett på som autoriteter i sine nicher.

De mest kjente bloggeverktøyene er www.blogger.com og www.sixapart.com . Det finnes en rekke bloggesøkemotorer, bl.a. Sesam bloggsøk, Google bloggsøk og Technorati. Disse tjenestene kan benyttes til å få en oversikt over hva folk blogger om.

Hvorfor skal Bedrifter blogge?
Bedrifter kan blogge for å styrke sin posisjon som ekspert innenfor sitt område eller for å skape en aktiv dialog med sine kunder. Blogging er et fenomen som har vokst eksplosivt de siste 3 årene og antallet blogger dobles hver 6. måned.

Sjefen for Google, Eric Scmidt har uttalt følgende om blogging:

«Jeg tror at blogging og begrepet personlig publisering er den neste store bølgen innen menneskelig kommunikasjon. Den forrige bølgen var webaktivitet og før det var det e-post.»

Hva kreves for å blogge?
Det er enkelt og billig å komme i gang med blogging. Her en oversikt over det man bør tenke på før man setter i gang.

Lytt til kundene
For å lykkes med firmablogging må man overvåke og lytte på hva engasjerte kunder sier. Dette gjøres ved hjelp av verktøy som Google Blogsearch, Technorati og Sesam bloggsøk. Da kan man identifisere de bloggerne som er relevante for din bedrift.

Når man begynner å kommunisere med de riktige bloggerne, så vil bloggerne bli opptatt av hva du har å si og en aktiv dialog kan begynne.

For å bevare ditt firmas rykte og omdømme, må vi minst holde oversikten over hva folk sier om følgende 10 ting:

 1. Firmanavnet – Naturligvis er navnet til bedriften en av de viktigste tingene vi bør overvåke. Når din bedrift blir nevnt, er det viktig å vite hva som blir sagt.
 2. Firmaets webadresse – Når noen linker til www.dinbedrift.no bør vi vite det. Det er viktig både når det gjelder søkemotorsynlighet, men også interessant i forhold til hvorfor noen linker til deg.
 3. Navnet til nøkkelpersoner – Hva blir sagt om din bedrifts lfrontfigurer. Dette reflekteres tilbake på firmaet.
 4. Produktnavn – Hva sier folk om produktene våre?
 5. Produkt webadresser Hvilke nettsteder linker direkte til produktsidene våre?
 6. Bransjenettsteder – hva sier bransjen om din bedrift. Disse opplysningene kan brukes til å forbedre produkter og tjenester, samt roe ned misfornøyde kunder ved å være aktivt tilstede. Folk er mer forsiktige med hva de sier om deg når de vet at du lytter.
 7. Ansatte’s blogger – Det ansatte gjør online kan påvirke ryktet til bedriften. Oppfordre gjerne ansatte til å blogge fritt, men la dem vite at det de gjør online kan påvirke firmaet i negativ retning. Erfaring fra bloggeverden viser at det er meget lav risk.
 8. Kommentarer og online samtaler – Hold øye med hva folk sier om deg og relaterte temaer i kommenterer og delta gjerne i samtalen.
 9. Brand image – Hva syntes folk flest om ditt brand. Er det stort sett positivt eller er de negative?
 10. Konkurrenter – Overvåk alt fra 1-9 om direkte eller indirekte konkurrenter.

Støtte fra ledelsen
For å lykkes med firmablogging må man ha sterk forankring hos ledelsen. Blogging kan redusere kostnader, spare tid og bygge tillit hvis det blir utført på riktig måte.

Ledelsen må være enige om å satse og gi prosjektet minst 9 måneder. Resultatene vil bli nøye dokumentert. Det er enkelt å komme i gang med blogging og ingen store investeringer kreves.

Forstå toveiskommunikasjon
Blogging er toveiskommunikasjon. For å komme igang, bør man muligens sette opp en intern blogg for å demonstrere hvordan blogging fungerer og hvordan kommentarer, trackbacks og RSS fungerer.

Finne personer som kan blogge
Det er enkelt å komme i gang med blogging, men en del valg må gjøres. Personer som skal blogge for firmaet bør ha følgende egenskaper :

 • Ekspert på sitt område
 • Dyktig skribent med personlige stil
 • Engasjert av kundedialog og blogg-emnet
 • Sosial, åpen og «litt pratsom»
 • En aktiv bruker av internett
 • Åpen, direkte og ærlig(evne til å innrømme feil og tørre å påpeke både styrker og svakheter med bedriften)
 • Dedikert

Et annet alternativ er å samarbeide med eksterne eksperter. Hver artikkelkategori er tilknyttet en ekspertblogg og bloggerne står fritt til å skrive hva de måtte ønske. Fokus bør være på et spesialfelt.

Forberede bloggverktøy
Det er enkelt å opprette blogger. Man må lage et enkelt design, sette opp bloggeverktøyet, sette opp webanalyseverktøy, technorati og RSS lesere. I tillegg må det litt opplæring til for at bloggerne skal bli klare for action.

Kickoff
Lansering av bloggen internt bør skje gradvis. Når bloggen har fått litt lesere, kan man vurdere å om man ønsker å kjøre det ut i pressen. Risikoen er lavere ved å lansere i det stille.