Gruppa har vært interessant, irriterende og inspirerende.

  • Interessant fordi den har tatt opp viktige temaer knyttet til bedrifters tilstedeværelse på Facebook.
  • Irriterende fordi den i stadig større grad har blitt brukt til å rapportere andres aktiviteter. Etterhvert har det blitt som å rapportere naboen for å kjøre i 35 i 30 sonen.
  • Inspirerende fordi man har fått oversikt over nye, spennende og nyttige tester på Facebook. 

Hva kan Facebook lære av Wikipedia?

Det er en del likhetstrekk mellom Facebook og Wikipedia. Begge er sosiale platformer der brukerne i stor grad skaper innholdet uten altfor mye restriksjoner. Wikipedia er en suksesshistorie. Hvem kunne gjettet at et nettleksikon der hvem som helst kan redigere – et sted med et minimum av regler, skulle bli en suksess. Et anarki der de som bidrar mest på en positiv måte får mer myndighet. Wikipedia styres i stor grad ved hjelp av Wikipedia-tinget.

Kanskje noen kan starte «Facebook-tinget» ? Kanskje Facebook kan introdusere 5 pillars for bedrifters bruk av Facebook.

Uansett så vil det alltid finnes forum der folk kan diskutere interessante temaer. Hvis noen ønsker å fortsette diskusjonene, så kan Inspirational Guidelines på Norsk være et fint sted..