Shakespeare var tidlig ute og skrev «No legacy is so rich as honesty.»

Visepresident Joe Biden mente «Candor generates trust. Trust is the basis on which real change, constructive change is made.»

Albert Einstein sa «Whoever is careless with the truth in small matters cannot be trusted with important matters.»

Lenge før Welch ble konsernsjef advarte sjefene hans ham mot å være så oppriktig og direkte. De la til at det ville bli hans store problem i forretningslivet. Paradoksalt er det dette Welch beskriver som det største problemet i forretningsverdenen – mangel på ærlighet og troverdighet! «The lack of candor is the biggest dirty little secret in business!»

Welch mener at mange foretrekker å skjule eller vri på sannheten, noe som forhindrer at sannheten kommer på bordet og kan fikses. Dette kan skyldes menneskets natur, vi unngår innstinktivt ubehageligheter og sårede følelser. Vi kan også være redde for å være oppriktige i en bedriftskultur som ikke ønsker åpenhet velkommen. Vi må tåle sannheten og stå for den og våre handlinger.

”Manglende oppriktighet blokkerer smarte ideer, stiller seg i veien for rask handling og hindrer dyktige mennesker med å bidra med alt de kan. Den dreper alt.” (Jack Welch)

Welch mener lederen ofte er den siste som får kritisk informasjon. Det bør være fri informasjonsflyt fra topp til bunn – og også tilbake igjen. Ekte kommunikasjon er en holdning og et miljø, og er den mest interaktive av alle prosesser.

Han mener videre at fraværet av tillit er den største sperren som forhindrer bedrifter fra å være effektive. Konseptet er enkelt, men konsekvensene enorme dersom ikke bedriftskulturen er åpen, oppriktig og tvers gjennom ærlig:

De ansatte kan føle seg tilsidesatte i viktige saker og opptre på bakgrunn av uriktig informasjon.
Bedriften mister verdifull og kritisk informasjon.
Beslutningsprosesser går saktere når ikke alle får samme informasjon og alt må dobbeltsjekkes til enhver tid. Tid er penger!
Ideer blir drøftet i lukkede grupper, i stedet for i åpne fora.
Kostnadene øker ved å rapportere ting som alle i gruppen allerede vet, eller tror de vet.
De som underpresterer tynger bedriften og hindres i å gjøre suksess andre steder.

Hentet fra Lena