Pyramideprinsippet handler om å presentere noe for noen ved å begynne med svaret. Svaret støttes av anbefalinger, som igjen er støttet av fakta, data, analyser og lignende. Det er altså en metode for å strukturere kommunikasjon.

Dette innlegget har blitt forbedret og du finner en forbedret versjon om pyramideprinsippet på INEVO.no

Til forelesning i morgen skal jeg lære meg hva «The Pyramid Principle» er. Vanligvis ville jeg lest en bok eller søkt på nett og tatt notater for meg selv. I dag skal jeg bruke bloggen som notatbok, og skrive dette innlegget underveis i prosessen med å finne ut av hva «The Pyramid Principle» er. 

NÅR KAN MAN BRUKE PYRAMIDEPRINSIPPET?

Tenk deg at du har fått i oppgave å finne ut av om bedriften du arbeider for skal gjennomføre plan A eller B. Mange ville presentert dette ved å først fortelle for og i mot de forskjellige valgene, før man konkluderer og forteller hvilket alternativ man anbefaler. Er det egentlig så lurt?

Pyramideprinsippet er en effektiv måte å kommunisere et budskap på hvis du f.eks ønsker å overtale noen. Dette kan være situasjoner som eksempelet over, eller om du forteller om din egen forretningside og skal overbevise investorer hvorfor de skal investere i akkurat deg. Situasjonene er mange.

PYRAMIDEPRINSIPPET BESTÅR AV TRE NØKKELDELER

  1. Start med svaret
  2. Grupper og oppsummer støtteargumentene dine.
  3. Logisk strukturer støtteideene dine.

Å STARTE MED SVARET.

Vi mennesker sporer lett av, spesielt om vi har mange baller i luften samtidig. Pyramideprinsippet hjelper den som forteller å strukturere kommunikasjonen, slik at budskapet kommer tydelig frem til mottaker, når mottaker er mest mottakelig, nemlig ved starten av presentasjonen.

Uansett… det er jo egentlig svært dumt å bable i vei om «kjedelige» fakta og analyser når alle sitter å venter på den «spennende» konklusjonen! Snu heller om på det, og virkelig få publikum til å forstå hvorfor anbefalingen er som den er!

GRUPPER OG OPPSUMMER ARGUMENTENE DINE

Et annet aspekt ved Pyramid Principle er at skriftlige idéer alltid burde forme en pyramide under én tanke. Tanken er svaret, altså det vi begynner presentasjonen med, og under her skal du gruppere og oppsummere argumenter som bygger opp under svaret.

Hvert argument skal du videre bryte opp i flere idéer eller argumenter. Slik blir pyramiden til.

En annen ting ved prinsippet er at i hvilket som helst nivå i pyramiden skal oppsummere argumentene og idéene i nivået under.

LOGISK STRUKTURER DINE STØTTEIDÉER

En viktig ting er at idéene og argumentene du setter sammen under hver gruppe faktisk hører sammen, er av lik viktighet og følger samme logiske struktur. Noen måter å logisk strukturere idéene og argumentene i samme gruppe er:

  1. Tidsmessig. Hvis argumentene/idéene i gruppen er tidsmessig avhengig av hverandre, er det lurt å presentere dem i den rekkefølgen de vil inntreffe.
  2. Strukturell orden. Her handler det om å bryte tanker ned i mindre deler, for å sikre at du har dekket svaret.
  3. Etter viktighet. Sorter ideene/argumentene som støtter opp under svaret fra mest til minst viktig.

En annen ting jeg har lest om er å kombinere Pyramid Principle med 3’er regelen. Jeg skal lese mer om det, og ønsker du å gjøre det samme kan du trykke her.

Jeg kan også anbefale å lese mer om pyramideprinsippet på jazzcode.no skrevet av Carl Størmer.

Dette innlegget er skrevet av Amanda Bostad