Som student jaktes det stadig etter toppkarakterer, men hvor langt når du med det? Ettersom jeg studerer markedsføringsfag på Høyskolen Kristiania er jeg smertelig klar over at jeg har flere hundre studenter med samme skolebakgrunn som meg, og alle ønsker å kapre drømmejobben. Konkurransen om de mest populære stillingene er stor. Hvis jeg skaffer meg toppkarakterer, er det da inngangsbilletten til drømmejobben?

Hos Statoil er karakterer alt

Har du en ambisjon om å jobbe i Statoil er gode karakterer første filteret for å komme på førstegangsintervju. Rekrutterings- og profileringsdirektør Tone Rognstad forteller til Aftenposten at de mottar opp mot 7000 søknader årlig fra nyutdannede og studenter som søker sommerjobb. Som nyutdannet uten noe særlig arbeidserfaring blir da karakterene det eneste «kvalitetsparameteret» for en arbeidsgiver.

Hos kommunikasjonsbyrående Trigger og SMFB spiller ikke karakter noen rolle

På motsatt side sier kommunikasjonsbyåene Trigger og SMFB at karakter ikke spiller noen rolle. Daglig leder Christian Steen for SMFB forteller til kampanje at de leter etter spennende mennesker som kan gjøre de bedre. Itillegg kreves det at de kan lage god kommunikasjon, ha høy arbeidsmoral, og være moden nok til å ta på seg stort ansvar. Preben Carlsen, daglig leder i Trigger sier i samme artikkel at karakter ikke er viktig så lenge engasjementet er høyt. For å få jobb i Trigger er det viktig med engasjement, og ikke være redd for å brette opp armene, og ta i et tak.

Peggy Brønn PR-proffessor forteller til Kampanje at å si at karakter ikke teller er hodeløst. Du vet ikke noe om kommunikasjon om du ikke har gått på skole og fått en god grad. Du må forstå faget, og den eneste måten man vet om du har gjort det er nettopp gode karakterer.  Personlig ser jeg at vi lever i en tid hvor boken du leste i går er utdatert i morgen, dermed er det ikke sikkert at du lever så godt av den A`en du fikk i markedskommunikasjon for en tid tilbake.


Er karakterer viktig for å jobbe hos teknologi gigantene Facebook og Google?

Forrige uke var klassen digital markedsføring på besøk hos de europeiske hovedkontorene til både Google og Facebook. Begge selskapene hadde tilsvarende holdninger til karakterer som Trigger og SMFB.

Dette er viktig for Facebook når de skal ansette

Ivan Fantini er rekruterings ansvarlig for Facebook Europa, og han uttalte til klassen vår at de ikke ser på karakterer overhodet når de skal ansette. Det viktigste er at du har den utdanningsgraden du sier du har, og i følge han er det heller ikke noe nødvendighet med en master. En bachelorgrad holder i massevis. Han påpekte at det er mye viktigere at kandidaten de skal ansette kan identifiseres med de fem kjerneverdiene. Disse har jeg sammenfattet basert på informasjonen vi fikk da vi besøkte det europeiske hovedkontoret, og informasjonen på denne siden.

Facebook lever etter fem kjerneverdier

  1. Vær tøff– Det som gjør selskapet i stand til å ligge foran på innovasjon er at de ansatte tør å ta sjanser, og modige besluttninger, selv om det skulle vise seg å være feil.

«Det mest risikable er å ikke ta noen sjanser» – Mark Zuckerberg

  1. Ha fokus på påvirkning – Facebooks ansatte må ha et personlig forhold til selskapets misjon, som er å gjøre verden mer åpen og tilkoblet. For å trives i selskapet må du ha en nyskjerrighet for å skape nye ting, eller gjøre ting på en anderledes måte.
  2. Beveger seg raskt – For å jobbe i Facebook må du være en «Fast mover». De er mindre redd for å gjøre feil, enn å miste muligheter fordi de beveger seg for sakte.
  3. De er åpne – Som ansatt i Facebook må du jobbe åpent, gjennomsiktig og fremme samarbeid. I tråd med deres misjon om en åpen og tilkoblet verden gjelder dette også organisasjonen. Det er viktig at alle deler med seg av informasjon.
  4. De bygger sosial verdi  – Igjen henger dette sammen med misjonen, alt de ansatte gjør skal tilføre verden verdi.

Det er fire ting Google ser etter i sine kandidater

Også hos Google ser det ut som karakter betyr mindre, og det er mer viktig at du passer inn i kulturen og har de verdiene selskapet ser etter. Som med avsnittet med Facebook har jeg under sammenfattet den informasjonen vi fikk ved besøket med informasjonen på denne nettsiden.

  1. Generell kognitiv evne – dette innbefatter evne til å løse problemer. I en teknologisk bransje er det viktig å kunne tenke nytt og kunne løse problemer ved å tenke nytt. På skolen lærer man akademisk teori, men man må kunne omsette læringen til praksis. Google er mer opptatt av hvordan du tenker enn hvilke karakterer du har oppnådd.
  2. Rolle relatert kunnskap – Google er opptatt av å ansette mennesker med en variasjon i styrker og lidenskap, ikke bare en isolert egenskap. I tillegg må den personen de ansetter må ha erfaring på sitt fagfelt, slik at det er tilrettelagt for å gjøre suksess.
  3. Lederskap – Å jobbe i Google betyr at du får mye frihet. Det er ingen som forteller deg hva du skal gjøre til hvilke tider. Du former arbeidsdagen din selv. Og mye av arbeidet foregår i team, derfor må du ha evne til å kunne ta lederskap selv om du ikke er lederen.
  4. Googleyness – . Det er vanskelig å finne en konkret definisjon på dette. Men jeg skal forsøke å sammenfatte det jeg fikk med meg av besøket på Google. Googleyness er ikke en egenskap du lærer på skolen. Det handler mer om en samarbeid og vinner-kultur. Du får mer tilbake for å være en teamplayer og hjelpe andre til suksess, en å hevde deg selv. Du må være selvmotivert og gjøre de rette tingene, selv om ingen andre ser deg. Du må sette deg mål, og bestemme deg for å nå de. Du må tørre å være deg selv, være anderledes,  pushe og utfordre det tradisjonelle. I tillegg er lidenskap en viktig del av det å være «Googly». Skal man jobbe innenfor teknologiens verden snur ting raskt, dermed må du ha evne til å kunne omstille deg og elske forandringer.

Trumfer karakterer person eller omvendt?

Oppsummert kan jeg vel si at karakterer er mindre viktig, og at person trumfer karakterer. Det er viktig at du tenker nytt og utfordrer tradisjonelle måter å jobbe på, og være uredd for forandring. Samt at du ikke er redd for å feile, og som jeg lever etter: «Ok, er bedre enn absolutt perfekt». Du må ha en oppriktig lidenskap for det du driver med, og mye mulig at gode karakterer også henger sammen med dette? Du må være en lagspiller, og ikke tenke på at det er DU som skal opp og frem, men fremfor alt teamet ditt. I tillegg må du være selvmotivert, sette deg mål og nå de!

– Cecilie Benedikte Henriksen