Ikke spør unge hva de ønsker å bli når de blir store. Spør heller om hvilket problem de ønsker å løse og hvilken kunnskap, ferdigheter og evner de trenger for løse problemet.

Sultne studenter med rett kunnskap og riktige holdninger kan nå langt. I forrige oppgave forsøkte du å beskrive «drømmejobben«. Hovedmålet var at du skulle tenke litt igjennom hva som var viktig for deg slik at du unngår å havne blant de 80% av arbeidstakere som misliker jobbene sine.

I neste oppgave skal du  beskrive et problem du ønsker å løse!  Når du har beskrevet problemet skal du markedsføre innlegget til personer/bedrifter som kan bidra til å løse problemet.

Oppgaven er inspirert av et sitat fra Jaime Casap som jobber som Chief Education Evangelist i Google:

«Don´t ask students what they want to be when they grow up. Ask them what problem they want to solve and what they need to learn to build the knowledge, skills, and abilities to solve that problem!»

Se gjerne videoen før dere løser oppgaven:

BIF 2015 – Jaime Casap from Business Innovation Factory on Vimeo.

Publiser innlegget på egen blogg og lenk til denne oppgaveteksten. Velg en retning og implementer som et helvete!