Det er stor fokus på valgkampen i USA for tiden. Mitt store spørsmål er om menneskers søkeatferd reflekterer hva folk kommer til å stemme på i valgkampen.

Jeg tror at etterspørselen i Google(hva folk søker etter) reflekterer etterspørselen i virkeligheten(hva folk stemmer på). Nominasjonsprosessen har nettopp startet i Iowa og her er resultatet i følge Google Trends:

barack obama hillary clinton

barackobamavshillaryclinton

Som vi ser av denne grafen, stemmer Google Trends med de faktiske resultatene. Barack Obama leder over Hillary Clinton.

Søkevolum vs. nyhetsdekning

Den øverste grafen viser søkevolumet etter «Barack Obama» og «Hillary Clinton». Den nederste grafen viser hvor mange nyhetsartikler de respektive kandidatene har fått i løpet av den siste måneden.

Det er viktig å bruke Google Trends med omhu og være kritisk til statistikken som kommer frem. Jeg har valgt hele USA som region fordi søkevolumet i Iowa var for lavt for å vise en graf. Men under grafen, vises en sammenligning for hver stat. Denne ser også ut til å stemme med virkeligheten.

Vær kritisk til dataen

Det er også viktig å ikke la seg villede når man bruker ord som kan ha dobbelt betydning. Hvis jeg f.eks. hadde skrevet «Obama og Clinton» istedenfor deres fulle navn, så ville Clinton antageligvis gjort det bedre fordi folk søker kanskje etter «Bill Clinton».

Jeg vil anta at Google Trends vil gi et mer korrekt bilde av virkeligheten enn mange andre måleformer. Hvordan kan du bruke Google Trends og ikke minst: Hvordan kommer Google til å bruke denne informasjonen?