Forfatter: Karl Philip

Beskyttet: Oppsummering andre uke i Dig2102 2019

Ambisjon: Gjøre alle i DIG2102 MEGET attraktive på arbeidsmarkedet KR1: Minst 50 studenter har vært med å lansere en god nettbutikkKR2: Studentene har publisert minst 50 kvalitetsinnlegg i løpet av mars 2019KR3: 50 studenter har suverene LinkedIn-profiler innen mars 2019 Forelesninger 26, 27 og 28 februar Tirsdag 26. februar var temaet struktur og digital markedsføring. Carl Størmer på besøk. Han snakket om karriere, struktur og digital markedsføring. Se kort video om overskrifter fra Carl Størmer Onsdag 27. februar var temaet netthandel. Vi gikk igjennom hva som kjennetegner en god nettbutikk og Lasse Burok fortalte historien om Bookis. Se slider om gode nettbutikker Torsdag 28. februar var temaet Facebook. Tidligere DIG-student og nåværende Facebook-ansatte Aleksander Neely var på besøk. Vi fikk en innføring i Facebook og lærte å sette opp annonser i Facebook Business Manager. Alle studenter skal nå ha lagt inn Team OKR i Basecamp. Alle studenter skal også ha rapportert status for Uke 9 som kommentar i Basecamp. Hvis du har skrevet notater fra noen av forelesningene, legg lenke til ditt notat i...

Read More

Beskyttet: Oppsummering første uke i Dig2102 2019

Ambisjon: Gjøre alle i DIG2102 MEGET attraktive på arbeidsmarkedet KR1: Minst 50 studenter har vært med å lansere en god nettbutikk KR2: Studentene har publisert minst 50 kvalitetsinnlegg i løpet av mars 2019 KR3: 50 studenter har suverene LinkedIn-profiler innen mars 2019 Forelesninger 12, 13 og 14 februar   Tirsdag 12. februar var temaet eksamensoppgaven. Vadim Bjarkum og Jonas Moe var på besøk. De fortalte sine historier og delte hvordan de ville løst eksamensoppgaven. På forhånd skulle studentene lese Vadims innlegg med 5 tips til studentene. Vi gikk igjennom hvordan undervisning har utviklet seg de siste 50 årene. Vi ba også studentene tenke igjennom gruppesammensetningen og registrere nettbutikk-gruppen på nettbutikk.stammen.no . Mye spørsmål og diskusjon. Onsdag 13. februar var temaet blogging og OKR. Einar Brandsdal var på forsiden av DN denne dagen, så vi begynte forelesningen med Salesforce-foredraget om Blivakker. God innstilling, psykologisk trygghet og gjennomføringshastighet er viktig for å lykkes med ehandel og i arbeidslivet generelt.. I andre time sammenlignet vi hvordan bestille reise og hvordan skaffe jobb i 1995 vs. 2018. Vi gikk igjennom hva som kjennetegner et godt blogginnlegg og studentene fikk en konkret oppskrift på hvordan de kan gå frem for å få jobb i 2019. I tillegg introduserte vi studentene for OKR, et styringssett som brukes i ledende organisasjoner over hele verden. Vi gikk igjennom John Doerr sin presentasjon for de 30 første Google...

Read More

OKR – et system for gjennomføring

Ideer er enkelt. Gjennomføring er vanskelig. Gode ideer kombinert med eksepsjonell gjennomføring skaper magi. For å skape magi må man sette gjennomføring i system. OKR er et system for gjennomføring! Les hele innlegget om OKR hos...

Read More

Candor

Shakespeare var tidlig ute og skrev «No legacy is so rich as honesty.» Visepresident Joe Biden mente «Candor generates trust. Trust is the basis on which real change, constructive change is made.» Albert Einstein sa «Whoever is careless with the truth in small matters cannot be trusted with important matters.» Lenge før Welch ble konsernsjef advarte sjefene hans ham mot å være så oppriktig og direkte. De la til at det ville bli hans store problem i forretningslivet. Paradoksalt er det dette Welch beskriver som det største problemet i forretningsverdenen – mangel på ærlighet og troverdighet! «The lack of candor is the biggest dirty little secret in business!» Welch mener at mange foretrekker å skjule eller vri på sannheten, noe som forhindrer at sannheten kommer på bordet og kan fikses. Dette kan skyldes menneskets natur, vi unngår innstinktivt ubehageligheter og sårede følelser. Vi kan også være redde for å være oppriktige i en bedriftskultur som ikke ønsker åpenhet velkommen. Vi må tåle sannheten og stå for den og våre handlinger. ”Manglende oppriktighet blokkerer smarte ideer, stiller seg i veien for rask handling og hindrer dyktige mennesker med å bidra med alt de kan. Den dreper alt.” (Jack Welch) Welch mener lederen ofte er den siste som får kritisk informasjon. Det bør være fri informasjonsflyt fra topp til bunn – og også tilbake igjen. Ekte kommunikasjon er en holdning og...

Read More